13. august 2022
ISO 14001 kursus

Gør din virksomhed miljøcertificeret med et ISO 14001 kursus

Miljøet er på alles læber i disse år. Både på grund af de udfordringer som kloden står overfor med global opvarmning, miljømæssige kriser og ikke mindst forurening, men også fordi der er mere politisk fokus på det i mange lande. Især Danmark har meget fokus på miljø, miljøvenlighed og politiske initiativer for at rette op på skaderne. Udover de samfundsmæssige og politiske tiltag har virksomheder en rigtig god mulighed for at gøre sit for at gøre mange ting også. Dette kan gøres ved at tage på et kursus i miljøledelse og blive enten intern auditor eller lead auditor, der lærer at planlægge, eksekvere og følge op på auditaktiviteter.

Hvorfor overveje et ISO 14001 kursus?

ISO 14001 er kursus i miljøledelse. Kompetencerne fra sådan et kursus gør det muligt at blive certificeret indenfor miljøledelse, så man som virksomhed udadtil bliver i stand til at dokumentere og eventuelt brande sig på at have helt styr på de mange krav fra både kunder, myndigheder og samarbejdspartnere til miljørigtige produkter, ydelser, processer og ikke mindst forsvarlighed i forhold til miljøpåvirkningerne. Det er ikke i alle virksomheder det er nødvendigt at blive certificeret, men selv hvis det ikke er en nødvendighed, er det altid et rigtig godt signal udadtil, som også kan benyttes i branding sammenhænge. Det giver en åbenlys konkurrencefordel, især nu hvor miljø er mere “in” end nogensinde før.

Hvad lærer man på et ISO 14001 kursus?

Hos kursus og konsulenthuset Feicon giver et kursus i ISO 14001:2015 standarden kort fortalt kompetencerne til at planlægge, eksekvere og følge op på auditaktiviteter. På et kursus lærer man alt relevant ved standarden og får de fornødne kompetencer til at gøre brug af denne viden ud fra de gældende regler. Man lærer endvidere elementerne i auditors rolle, både ved implementering, vedligeholdelse og udvikling – vel at mærke både i teori og i praksis. Man lærer ligeledes hvad topledelsens ansvar og rolle i denne forbindelse er, hvordan der udføres risikovurdering og hvordan man i praksis sørger for at implementere, eksekvere og drifte de initiativer der er nødvendige for at leve op til kravene i standarden.