25. september 2022

Hvad er støjforurening – og hvad de største årsager til det?

Annonce

Lyd er en nødvendighed i vores daglige liv, men ikke støj. Støj er stort set en uønsket lyd, der føles som frygtelig ubehag i vores ører. I det moderne samfund er støj dog blevet et permanent aspekt, da der findes mange daglige aktiviteter – såsom transport, industriel fabriksproduktion og teknologi – der er alle er med til at støje. I modsætning til andre former for forurening, så ophober støjforurening sig ikke i miljøet. Denne form for forurening opstår kun, når lydbølger med intenst tryk, når mennesket øre – og kan endda være med til at påvirke kroppens muskler grund lydvibrationer. Selvom støjforurening ikke forårsager klimaforværringer eller død, så kan det stadig være med til at skabe mange gener. Herunder kan du blive klogere på de forskellige årsager til støjforurening.

Industrielle årsager

Den høje lysintensitet, der produceres af maskiner i forskellige industrier – herunder offshore, maskinindustrien og industrielle bygninger – er nogle af hovedårsagerne til industriel støjforurening. Støjen fra maskinernes mekaniske boremaskiner, motorer, kedler, ventilationsanlæg, tørreanlæg, blæsere og meget mere kan producere uudholdelige lyde, som kan være til store gene for offentligheden, men også for dem, der arbejder i industrien. 

Her findes  der dog teknologi, der kan sørge for både vibrationsdæmpning og lyddæmpning, således at både industriens omgivelser og medarbejdere ikke udsættes for disse gener og støjforurening. Det er ikke alle, der gør brug af vibrationsdæmpning eller lyddæmpning, men det kan være vigtigt at gøre opmærksom på muligheden for at få skræddersyet dæmpning af den støj, der kan være. På den måde kan man også være med til at mindske de industrielle årsager til støjforurening, der kan være til stor gene for dem, der bor nær fabrikkerne.

Transport

Transport er også en af de største årsager til støjforurening – og det er herunder overvejende trafik, togskinner og fly, der er med til at forårsage støjen. Antallet af biler på vejene er steget, og stiger stadig, og er med til at skabe trafikerede veje, der larmer. Derudover er antallet af scootere, motorcykler, busser og lastbiler på vejene også steget, hvilket altsammen er med til at øge støjen fra transporten. Intensiteten i støjen er i de fleste boligområder høj, da vejene heromkring er trafikerede. Øget trafik har medført flere trafikpropper, som også er med til at øge støjniveauet på vejene. 

Der findes dog også en masse løsninger på denne form for støjforurening, da der blandt andet findes støjdæmpende plader og hegn, som kan være med til at beskytte husfreden mod larm. Derudover er elbiler, og andre elkøretøjer, heller ikke støjende, hvorfor disse også kan være med til at mindske støjforureningen i fremtiden.